Magazyn długoterminowy H

Magazyn długoterminowy wzniesiony został w 1932 r. Stanowi najbardziej charakterystyczny typ zabudowy portowej. Będący połączeniem nurtu funkcjonalizmu i konstruktywizmu

Zabytkowy magazyn stoi na nabrzeżu Polskim, po południowej stronie ul. Polskiej w porcie gdyńskim. Jest to obiekt wolnostojący, na wydzielonej działce, na rzucie prostokąta ma zwartą, pięciokondygnacyjną bryłę z trzema ryzalitami w elewacji południowej. Jako budynek portowy, magazynowy ma bardzo charakterystyczną szkieletową konstrukcję monolityczną wypełnioną cegłą. Ten monolityczny szkielet jest czytelny z zewnątrz i stanowi główny element artykulacji i dekoracji wszystkich elewacji. Stropy są wykonane z żelbetu, podobnie posadzki oraz schody wewnętrzne. Dach jest płaski, żelbetowy, kryty papą. Zadaszenie ramp wyładowczych zostało wykonane ze szkła zbrojonego, a wypełnienie otworów okiennych wykonano ze szkła w stali.

Elewacje są osiowosymetryczne. Dłuższe elewacje: północna i południowa ukształtowane są analogicznie, wyraźna artykulacja pozioma dzięki wyeksponowanym elementom konstrukcji, zadaszonym rampom i gzymsowi wieńczącemu. Akcenty pionowe to trzy pasy okien na całej wysokości budynku. Siedem osi otworów okiennych zgrupowanych jest w centralnej części, natomiast po trzy osie zgrupowano z obu stron w czwartych przęsłach (od naroży budynku). Piony okien doświetlają klatki schodowe. W elewacji południowej te pasy okien zostały ryzalitowo wysunięte przed lico i dodatkowo zwieńczone przeszklonymi szczytami w formie belwederów. Elewacja wschodnia i zachodnia rozwiązane są identycznie – siedmioosiowe, z przeszklonym przęsłem środkowym. We wszystkich elewacjach otwory okienne zajmują górną trzecią część konstrukcyjnego szkieletu każdego poziomu budynku. Dolną dwie trzecie wypełnia cegła. W budynku znajduje się dziewięć wind.

Oprac. Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, OT NID w Gdańsku, 24.10.2014 r.

Literatura: Sołtysik M.J., Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego, urbanistyka i architektura, Warszawa 1993; Sołtysik M.J., Modernistyczna Gdynia – dziedzictwo lat międzywojennych, [w:] Renowacje i zabytki 2010, nr 4 (36), s.60-73; Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa Magazyn długoterminowy „H”, Gdynia, Ewa Stieler, 1988; http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytki_Gdyni; http://gdynia.fotopolska.eu/Gdynia/b62481,Magazyn_dlugoterminowy

Utwór udostępniony na podstawie  LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS (“CCPL”). Źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/gdynia-zespol-luszczarni-ryzu-w-porcie-gdynskim

Galeria