Lwów – Gdynia przedwojenne siostrzyce – komunikat / Mariusz Kardas // Rocznik Gdyński.- 2017, nr 29, s. 55-58. – Il.

  Lwów - Gdynia przedwojenne siostrzyce - komunikat