Gdyńskie rybołówstwo / // Rocznik Gdyński. – 2017, nr 29, s. 59-84. – Il.

Gdyńskie rybołówstwo Marcin Poliński Marci