Magazyn Nr 22

Magazyn wybudowany w 1962 r. na nabrzeżu Rumuńskim był projektowany jako baza przeładunkowo-składowa materiałów chemicznych

Obiekt ten został zaprojektowany jako trzykomorowy, z komorą ochładzaną, ogrzewaną i największą – nieklimatyzowaną. Dwie pierwsze komory miały obniżone stropy, tworząc między dachem magazynu a sufitem komór parteru dodatkowe powierzchnie składowe o małych obciążeniach dopuszczalnych. Charakterystyki termiczne komór zabezpieczały warunki składowania możliwie licznej grupy towarów chemicznych z zachowaniem pełnych warunków bezpieczeństwa.

Celem zabezpieczenia możliwości przeładunków pośrednich przy pomocy urządzeń statkowych, magazyn zaprojektowano bez rampy odwodnej. Narzucona jednak modułami pirsu szerokość magazynu nie pozwoliła na pełne wyprowadzenie rampy odlądowej.

Literatura: “Technika i Gospodarka Morska” 1965, nr 3.

Galeria