Magazyn nr 26

Magazyn przy nabrzeżu Szwedzkim o powierzchni ok. 10800 m2, którego budowę rozpoczęto w roku 1976, a zakończono w 1984 r.

Bohdan Szermer, Koncepcje i struktura przestrzenna portu gdyńskiego – zarys przemian (Część 4: lata osiemdziesiąte i co dalej?), “Rocznik Gdyński”1991, nr 10.

Galeria