Strona głównaAktualnościMarian Kulbik Wodociągi Gdyni

Marian Kulbik Wodociągi Gdyni

Prekursorska książka Wodociągi Gdyni – autorstwa Mariana Kulbika, wieloletniego nauczyciela akademickiego Politechniki Gdańskiej – ujmuje kompleksowo zagadnienia powstania i rozwoju wodociągów w latach 1911  1961 na terenie Kępy Oksywskiej, Kamiennej Góry, wsi Gdynia i pozostałych gmin wiejskich na obszarze Wielkiej Gdyni. Uzupełnienie tekstu stanowią ilustracje w postaci około 160 archiwalnych fotografii, kopii dokumentów i 50 autorskich rysunków.

Książka stanowi kompendium wiedzy o wodociągach Gdyni  z uwzględnieniem struktury sieci na terenach wojskowych Kępy Oksywskiej. Oprócz zagadnień technicznych przedstawiono przemiany społeczno-demograficzne, uwarunkowania gospodarczo-finansowe miasta, a także nieznane epizody podczas okupacji niemieckiej. Na zakończenie opisano i zilustrowano aktualny stan techniczny przedwojennych obiektów wodociągowych.

Wiele miejsca poświęcono licznej grupie budujących miejski wodociąg grupowy, którzy częściowo wywodzili się z grona ówczesnych bezrobotnych. Wnikliwymi biografiami wyróżniono głównych twórców, tj. profesorów Karola Pomianowskiego i Mieczysława Michalskiego – autorstwa Alicji Kulbik.

Korzystanie z obszernej monografii (511 stron) ułatwią trzy indeksy: rzeczowy, nazwisk i nazw ulic, a bibliografia przedmiotowa (około 450 poz.) wskazuje drogę dostępu do dokumentów źródłowych.

Z uwagi na wielowątkowy charakter publikacji zainteresuje ona mieszkańców Gdyni, a także pasjonatów rozwoju wodociągowej myśli technicznej, absolwentów inżynierii sanitarnej i środowiska, jak również badaczy historii miasta.

O Autorze

marian-kulbik

Spis treści

WODOCIĄGI GDYNI (1911–1961). Autor: Marian Kulbik
 
Rozdział I
WODOCIĄG WIEJSKI W GMINIE OKSYWIE (1911 – 1929)
ZAOPATRZENIE W WODĘ GMIN WIEJSKICH NA ZIEMIACH POLSKICH
PRZYCZYNY POWSTANIA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO
CHRONOLOGIA BUDOWY WODOCIĄGU WIEJSKIEGO
ELEMENTY STRUKTURALNE WODOCIĄGU WIEJSKIEGO
EKSPLOATACJA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO
MODERNIZACJA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO
 
Rozdział II
WODOCIĄG MIEJSKI NA KĘPIE OKSYWSKIEJ (1929 – 1939)
PROGRAM INWESTYCJI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE OKSYWIA
PROJEKT I BUDOWA UJĘCIA WODY „OKSYWIE”
PROJEKT I BUDOWA ZBIORNIKA „OBŁUŻE”
BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ROKU 1931/32
STAGNACJA W ROZBUDOWIE SIECI MIEJSKIEJ DO 1935/36
BUDOWA RUROCIĄGU DO BABIEGO DOŁU
UZBROJENIE TERENU OSIEDLA „PAGED”
REALIZACJA PIĘCIOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
KOSZTY EKSPLOATACJI WODOCIĄGU
 
Rozdział III
WODOCIĄG OSIEDLOWY KAMIENIEC POMORSKI (1922 – 1930)
ZARYS ZDARZEŃ HISTORYCZNYCH
PROJEKT WODOCIĄGU LOKALNEGO
BUDOWA WODOCIĄGU OSIEDLOWEGO
TRANSAKCJA KUPNA – SPRZEDAŻY WODOCIĄGU
ROZBUDOWA SIECI I DALSZE LOSY OBIEKTÓW
 
Rozdział IV
PROWIZORYCZNY WODOCIĄG MIEJSKI W GDYNI (1926 – 1930)
ROLA I ZNACZENIE PROWIZOWYCZNEGO WODOCIĄGU
LOKALIZACJA I KONSTRUKCJA STACJI WODNEJ
AWARYJNOŚĆ STACJI WODNEJ
ANALIZA DOKUMENTACJI WODOCIĄGU W UL. WIEJSKIEJ
EKSPLOATACYJNE FUNKCJE STACJI WODNEJ
 
Rozdział V
WODOCIĄG MIEJSKI W GDYNI (1926 – 1934)
DZIAŁANIA WŁADZ NA RZECZ ROZBUDOWY MIASTA
KONCEPCJE ZAOPATRZENIA W WODĘ GDYNI
BUDOWA WODOCIĄGU MIEJSKIEGO W GDYNI
ROZBUDOWA GDYŃSKIEJ CZĘŚCI WODOCIĄGU MIEJSKIEGO (1931 – 1934)
EKSPLOATACJA WODOCIĄGU MIEJSKIEGO W GDYNI (1930/31 – 1933/34)
 
Rozdział VI
WODOCIĄG GRUPOWY WIELKIEJ GDYNI (1929  1939)
ZARYS PROCESU ROZWOJU MIASTA
POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ WODY
OGÓLNA KONCEPCJA ZAOPATRZENIA W WODĘ WIELKIEJ GDYNI
FALSTART W BUDOWIE GŁÓWNEGO UJĘCIA WODY
PROJEKT I BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ RUMIA – GDYNIA
PROJEKT GŁÓWNEGO UJĘCIA WODY „RUMIA”
BUDOWA GŁÓWNEGO UJĘCIA WODY „RUMIA”
ROZBUDOWA STRUKTURY SIECI WODOCIĄGU GRUPOWEGO
BUDOWA WODOCIĄGU W ORŁOWIE MORSKIM
STRUKTURA SIECI WODOCIĄGU GRUPOWEGO W 1939 ROKU
EKSPLOATACJA WODOCIĄGU GRUPOWEGO
BUDOWNICZY WODOCIĄGU GRUPOWEGO INŻ. M. MICHALSKI
 
Rozdział VII
WODOCIĄG GRUPOWY W STAGNACJI ROZWOJOWEJ (1939  1961)
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE PODCZAS OKUPACJI
OBIEKTY I STRUKTURA SIECI MIEJSKIEJ W 1945 ROKU
POWOJENNA STRUKTURA SIECI WODOCIĄGOWEJ
POWOJENNA ROZBUDOWA OBIEKTÓW
OBIEKTY WODOCIĄGOWE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GDYNI
POWOJENNA EKSPLOATACJA WODOCIĄGU GRUPOWEGO
AKTUALIA O OBIEKTACH PRZEDWOJENNYCH
ZAKOŃCZENIE
 
ANEKS
BIOGRAFIE TWÓRCÓW WODOCIĄGU
PROF. DR INŻ. KAROL MICHAŁ POMIANOWSKI
EDUKACJA I KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI – Lwów (1874 – 1918)
TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – Warszawa (1918 – 1945)
ORGANIZACJA WYDZIAŁU PG – Gdańsk (1945 – 1947)
ZMIERZCH ŻYCIA PROFESORA – Rabka (1947 – 1948)
DOROBEK ZAWODOWY
DOROBEK PUBLIKACYJNY
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I PROJEKTOWA W GDYNI
ODZNACZENIA I UPAMIĘTNIENIA
PODSUMOWANIE
 
PROF. INŻ. MIECZYSŁAW EUGENIUSZ MICHALSKI
POCHODZENIE RODZINNE, WYKSZTAŁCENIE
POCZĄTEK PRACY ZAWODOWEJ
TWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ W GDYNI
OBRONA KĘPY OKSYWSKIEJ I POBYT W OBOZACH JENIECKICH
POWOJENNA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWA
POLITECHNIKA GDAŃSKA
WSPOMNIENIA POŚMIERTNE
ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
PODSUMOWANIE
 
BIBLIOGRAFIA
 
INDEKS NAZWISK
INDEKS RZECZOWY
INDEKS ULIC

Przeczytaj również

Najnowsze