Masowy napływ kuracjuszów na wybrzeże morskie // Dzień Dobry. – 1935, nr 185, s. 3