Mili goście bułgarscy przybywają do Gdyni. Młodzież bułgarską czeka u nas serdeczne przyjęcie // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 100, s. 8

Mili goście buułgarscy przybywają do Gdyni