Mili goście [Wizyta oficerów marynarki rumuńskiej] // Latarnia Morska. – 1934, nr 32, s. 10

Mili goście