Młodzi o Gdyni

Towarzystwo Miłośników Gdyni zaprasza studentów oraz uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w konkursie na artykuł dotyczący naszego miasta.

Opracowania, zależnie od zainteresowań Autorów, mogą dotyczyć m.in. dziejów Gdyni, zagadnień z zakresu literatury, kultury, architektury, turystyki, współczesnych wydarzeń i problemów, sytuacji społeczno-gospodarczej lub walorów przyrodniczych – wykorzystując literaturę przedmiotu czy własne badania terenowe. Zakres przestrzenny przeprowadzonej analizy powinien obejmować obszar administracyjny Gdyni, wybraną dzielnicę lub inną część (obiekt) miasta. Możliwe jest również przygotowanie, niepublikowanej dotychczas biografii osoby zasłużonej, związanej z Gdynią lub uczelnią/szkołą Autorów. Jesteśmy zainteresowani także opracowaniami w formie reportażu lub wywiadu. Zachęcamy do przygotowania artykułów zarówno indywidualnie, jak i w kilkuosobowych grupach.

Po weryfikacji przesłanych tekstów przez TMG i akceptacji zespołu redakcyjnego czasopisma Rocznik Gdyński, opublikowany zostanie wyróżniający się artykuł. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji najlepszych opracowań wyłącznie w wersji elektronicznej – na stronie internetowej czasopisma.

W przypadku zainteresowania konkursem Towarzystwa Miłośników Gdyni, prosimy o przesłanie artykułów, zgodnych z wymogami formalnymi czasopisma Rocznik Gdyński, na adres e-mail albtro@wp.pl oraz geoac@ug.edu.pl do dnia 16 czerwca 2017 roku. Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania i edycji tekstów znajdują się w regulaminie czasopisma.

Aleksandra Cicharska