Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005 / Iwona Jakimowicz-Ostrowska. – Gdynia: “Verbi Causa”, 2008. – 310 s.

Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005

Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005