Komunikat Zw. Lokatorów w Gdyni do wszystkich lokatorów // Przegląd Lokatorski. – 1935, nr 1, s. 6

Komunikat Zw. Lokatorów w Gdyni do wszystkich lokatorów