Morska Przeładownia Gazu

W listopadzie 1997 roku przy nabrzeżu Śląskim włączono do eksploatacji nowy, pierwszy w polskich portach, terminal do obsługi gazu w stanie ciekłym – Morską Przeładownię Gazu

Alpetrol Sp. z o.o. stanowi część Grupy Kapitałowej ONICO S.A. Jest jednym z trzech takich terminali występujących na terytorium Polski. Terminal posiada multilogistyczną infrastrukturę dla operacji z gazem LPG (nabrzeże morskie z nowoczesnymi rurociągami do przepompowywania gazu, stanowiska do załadunku cystern kolejowych i autocystern, magazyny) z możliwością pracy rurociągów w systemie duplex (możliwość przepompowywania gazu w obu kierunkach tj. odbioru jak i załadunku)

Pierwszą partię 450 ton płynnego gazu, pochodzącą z krajów Morza Bałtyckiego, przywiózł do Gdyni statek armatora koncernu BP Danish Dark. Terminal zbudowany przez firmę Semgaz z Konina został przystosowany do przeładunku płynnego propan – butanu ze statków na wagony – cysterny lub autocysterny. Początkowo był on wyposażony w dwa zbiorniki o pojemności 200 nr oraz pompy o zdolności załadunkowej 100 ton w ciągu godziny. Zastosowana technologia pozwalała na przyjmowanie jednostek z ładunkiem 3 tys. ton. Roczna zdolność przeładunkowa tego terminalu wynosił 350 tys. ton. W 2007 r. został zmodernizowany.

W październiku 2015 Alpetrol Sp. z o.o. została właścicielem terminala Spółka Alpetrol od czasu przejęcia terminala dokonała szeregu inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie terminal posiada techniczne zdolności przeładunkowe 400 tysięcy ton gazu płynnego rocznie. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokości zanurzenia 8,40 m i długości 130 m.

Literatura: Tadeusz Palmowski, Port gdyński w okresie restrukturyzacji, “Prace Komisji Geografii Komunikacji”, T. IV, Warszawa – Rzeszów 1998; Alpertol, https://alpetrol.pl/o-nas/

Galeria