Na fałszywym wekselku daleko nie zajedziesz // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 25, s. 9

Na fałszywym wekselku daleko nie zajedziesz