Na marginesie wyborów do Gdyńskiej Rady Miejskiej // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 56, s. 6

Na marginesie wyborów do Gdyńskiej Rady Miejskiej