Rozwój naszych sił morskich stałą troską Rządu // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 19, s. 1

Rozwój naszych sił moskich stałą troską Rządu