Na połowach szprotów / (N) // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 49, s. 8

Na połowach szprotow / (N) // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 49, s. 8