Nabrzeża – konstrukcja

Nabrzeże to budowla morska tworząca obudowę brzegu akwenu portu albo przystani morskiej, przeznaczona do postoju i przeładunku jednostek pływających, celów komunikacyjnych, spacerowych, pasażerskich, przemysłu stoczniowego albo do składowania ładunków.

Do realizacji inwestycji (budowy nabrzeży) wybrano dwa typy konstrukcji, tj. drewnianą i skrzynie żelbetowe zwane wówczas kesonami. Pierwsza z tych konstrukcji wykorzystywana była przy budowie niektórych portów niemieckich i rosyjskich. Składała się czterech rządów pali drewnianych, ściągniętych wzajemnie klamrami i wypełnionych kamieniem. Istotą drugiej było wykonanie specjalnych betonowych skrzyń, które po ustawieniu na metrowej podsypce zatapiano i wypełniano piaskiem.

Literatura: Ryszard Mielczarek, Budowa Portu Handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2001.

Galeria