Nabrzeże Bułgarskie

Nabrzeże Bułgarskie wraz z nabrzeżem Zamykającym stanowią obudowę końcowego odcinka Kanału Portowego, w jego zachodniej części

W latach 2004-2007 nabrzeże przebudowano na łącznej długości 366,69 m. Inwestycje realizowano etapami w 3 etapach o długości odcinków: 84,6 m (2004 rok), 169,25 m (2005/2006 rok) i 112,84 m (2007 rok). Zmieniono charakter nabrzeża z wyposażeniowego na portowe (bazy kontenerowej) o dopuszczalnym obciążeniu 40 kN/m2 z ciągłą żelbetową ścianą odwodną (wcześniej było to nabrzeże dwupoziomowe). Zmodernizowano wyposażenie, doposażono nabrzeże w torowisko suwnicy bramowej o rozpiętości torowiska 20 m. Wykonano nową nawierzchnię betonową o grubości 40 cm.

W perspektywie programowej 2007-2015 w Porcie Gdynia zrealizowano budowę odcinka nabrzeża Bułgarskiego o długości ok. 192 m, przeznaczonego do obsługi statków masowych oraz statków drobnicowych, w tym statków kontenerowych, ro-ro i statków do przewozu ładunków wielkogabarytowych. W ramach realizowanej inwestycji zbudowano nabrzeże zamykające Kanał Portowy, które połączyło nabrzeże Bułgarskie z nabrzeżem Helskim II; nabrzeże to – nazwane nabrzeżem Puckim – o długości 127,5 m przeznaczone do obsługi statków masowych i drobnicowych.

W latach 2013 – 2015 w ramach inwestycji zabudowano ujście rzeki Chylonki, powstało nabrzeże postojowe i nowe place manewrowe. W grudniu 2021 r. w należącym do Hutchison Ports Gdynia terminalu GCT zakończyła się modernizacja nabrzeża Bułgarskiego. Firma Budimex, która była głównym wykonawcą robót, miała za zadanie przebudować 84,60 metrów nabrzeża wraz z linią cumowniczo-odbojową. Istotną częścią prac było pogłębienie basenu do 15 metrów. Dzięki modernizacji nabrzeża Bułgarskiego, Hutchison Ports Gdynia uzyskał możliwość obsługi statków kontenerowych o długości do 400 m i pojemności do 18 tys. TEU. Inwestycja zwiększyła również zasięg pracy suwnic nabrzeżowych typu „super-post-Panamax” o dodatkowe 70 mb.

Literatura: Dorota Dybowska-Stefek, Aktualizacja opracowania “Wstępna analiza i ocena wpływu inwestycji Portu Gdynia w perspektywie programowej 2014-2020 na zasoby wodne zgodnie z wymogami Ramowej Dyrekcji Wodnej” w zakresie wpływu inwestycji Portu Gdynia na stan hydromorfologiczny JCWP, HYDROLOG, Przecław 2020; https://intermodalnews.pl/2019/10/28/budimex-zmodernizuje-nabrzeze-hutchison-ports-gdynia/

Galeria