Nabrzeże Holenderskie

Na początku lat 60. XX w. zamontowano na nabrzeżu Holenderskim 3 żurawie o udźwigu 7 ton.

W połowie lat 70. XX w. rozważano wysunięcie nabrzeża o 120 m do linii północnego pirsu przy nabrzeżu Duńskim. Później wielkość t ę redukowano, ograniczając się do wejścia w wodę o kilkanaście do ok. czterdziestu metrów. Spadek przeładunku rudy, a przede wszystkim brak środków, spowodowały rezygnację z tych zamierzeń. Skończyło się na remoncie istniejącego nabrzeża i ustawieniu na nim nowych dźwigów.

W połowie lat 80. XX w. rosnące przeładunki rudy, a z drugiej strony zły stan techniczny nabrzeża Holenderskiego, spowodowały intensyfikację starań o jego przebudowę i modernizację. Dla uzyskania nabrzeża o większej głębokości oraz poszerzenia bardzo tu wąskiego nabrzeża, proponowano budowę nowego nabrzeża, wysuniętego na wodę.

Obecnie nabrzeże Holenderskie użytkowane jest przez holenderską firmę HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. (dawniej MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.). Terminal ten pełni rolę terminalu uniwersalnego, świadcząc usługi przeładunkowe i składowania ładunków masowych występujących w obrocie portowo – morskim, jak węgiel i koks, zboża i pasze oraz inne ładunki masowe suche i płynne, w tym chemikalia, ropa i przetwory naftowe.

Na początku nowego stulecia rozpoczęto stopniowo modernizować nabrzeże. Prace modernizacyjne rozpoczęto w 2003 r. a zakończono w 2006 r. Nabrzeże otrzymało nową linię cumowniczą z wyjściem „na wodę” o szerokości 4,8 m. Od strony wody wbito stalową ściankę szczelną. Dno przy ściance szczelnej zostało umocnione workami z piaskiem. Wzmocniono konstrukcję nadbudowy nabrzeża. Długość nabrzeża po przebudowie wynosiła około 519 m.

Kolejną modernizację nabrzeża Holenderskiego było zmodernizowane w roku 2019, kiedy to realizowano zadanie „Wymiana linii odbojowej na nabrzeżu Holenderskim w Porcie Gdynia”. W lipcu 2022 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał umowę z sopocką Grupą NDI na modernizację nabrzeża Holenderskiego. Zaplanowane roboty obejmą m.in. przebudowę nawierzchni kolejowo-drogowej w torach kolejowych nr 601, 602, 603 i 604 wraz z podziemnym uzbrojeniem oraz budowę sieci średniego napięcia, która zasili żurawie portowe na remontowanym nabrzeżu. Dodatkowo wybudowany zostanie pomiędzy zasobniami nr 1 i 2 przejazd z ulicy Francuskiej na nabrzeże Holenderskie. To z kolei wymusza częściową rozbiórkę i przebudowę zasobnika nr 1.

Literatura: Czesław Kleban, Port Gdynia 19221972, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973; Bohdan Szermer, Koncepcje i struktura przestrzenna portu gdyńskiego – zarys przemian (Część 4: lata osiemdziesiąte i co dalej?), Rocznik Gdyński 1991, nr 10.

Galeria