Nabrzeże Oksywskie

Nabrzeże Oksywskie, nazywane początkowo nabrzeżem Litewskim, znajduje się w Basenie VIII Kontenerowym. 

W okresie międzywojennym miało ono długość 520 metrów i służyło jako port drzewny Polskiej Agencji Drzewnej.

Literatura:

Galeria