Nabrzeże Szwedzkie

Nabrzeże o długości 714 m stanowi południową granicę Basenu III Węglowego. Od północy graniczy z nabrzeżem Duńskim, natomiast od wschodu z nabrzeżem Wendy

Przy nabrzeżu Szwedzkim znajdują się dwa terminale towarów masowych HES Bulk Terminal Gdynia Sp. z o.o. oraz Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

W 2013 r. rozpoczęto przebudowę zachodniej części nabrzeża, która umożliwić miało cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m x 12,7m i nośności 63000DWT. W ramach inwestycji przebudowano konstrukcje hydrotechniczne na długości 392,4 m z wysunięciem linii cumowniczej na wodę o 1 m. Zrealizowano również roboty czerpalne do głębokości 13,5 m (bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża oraz umocniono dna skarp podwodnych. Zmodernizowano sieć kolejową i nawierzchnie drogowe na odcinku 484 mb od strony nabrzeża Duńskiego. Przebudowano również kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową energetyczną i teletechniczną w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża. Oddanie całej inwestycji do użytkowania odbyło się w listopadzie 2015 roku

Źródło: Nabrzeże Szwedzkie w Gdyni, http://www.doraco.pl/portfolio/przebudowa-nabrzeza-szwedzkiego-w-gdyni/

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria