Nabycie 6 holowników i 14 statków dla Polski // ABC. – 1926, nr 50, s. 3