Najlepsi szachiści Gdyni uczestniczą w turnieju błyskawicznym Polskiej YMCA // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 57, s. 8

Najlepsi szachiści Gdyni uczestniczą w turnieju błyskawicznym Polskiej YMCA // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 57, s. 8