Źle się dzieje w “czerwonym harcerstwie”. Afera obyczajowa w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 87, s. 1

Źle się dzieje w "czerwonym harcerstwie". Afera obyczajowa w Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 87, s. 1