Rumunja – Czechosłowacja – Jugosławja / Gazeta Gdańska. – 1933, nr 1, s. 2

Rumunja - Czechosłowacja - Jugosławja