Nareszcie będą nazwy ulic i numeracja! // Dziennik Bydgoski. – 1939, nr 25, s. 4

Nareszcie będą nazwy ulic i numeracja!