Naukowa Rada Redakcyjna

Rada Naukowa

dr Mariusz Kardas

dr Jarosław Drozd

prof. dr Hab. Bolesław Hajduk

dr hab. Maciej Franz, prof. UAM

prof. dr hab. Tadeusz Stegner

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

prof. dr hab. Zdzisław Kordel

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

Recenzenci zewnętrzni

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski