Nazwy religijne ulic w Gdyni / Lucyna Przybylska // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 190-198

Nazwy religijne ulic w Gdyni