Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju Gdyni / Grażyna Krasoń // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 199-203. – Tab., wykr.

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju Gdyni