Niemcy gdyńscy usiłowali aresztować obywatela gdyńskiego. Jeszcze jeden dowód buty hitlerowców gdańskich // Gazeta Gdyńska. – 1939, z dnia 7 maja

Niemcy gdyńscy usiłowali aresztować obywatela gdyńskiego. Jeszcze jeden dowód buty hitlerowców gdańskich // Gazeta Gdyńska. - 1939, z dnia 7 maja