Nie płacił ubezpieczalni społecznej // Gazeta Gdyńska. – 1939, z dnia 24 lutego

Nie płacił ubezpieczalni społecznej // Gazeta Gdańska. - 1939