Niemieccy oficerowie pracują w Gdyni a Polacy błąkają się bez pracy / (Sw.) // Ostatnie Wiadomości Grodzieńskie. – 1933, nr 200, s. 2

Niemieccy oficerowie pracują w Gdyni a Polacy błąkają się bez pracyw