Niepomyślna sytuacja rybołówstwa morskiego // Gazeta Gdyńska. – 1939, nr 5, s. 7

Niepomyślna sytuacja rybołówstwa morskiego // Gazeta Gdyńska. - 1939, nr 5, s. 7