Niezwykle zajście na Grabówku. Wzburzeni mieszkańcy bloków T. B. O.grozili lekarzowi pogotowia // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 6, s. 13

Niezwykle zajście na Grabówku. Wzburzeni mieszkańcy bloków T. B. O.grozili lekarzowi pogotowia // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 6, s. 13