W Gdyni zgłoszono 4 listy wyborcze // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 6, s. 13

W Gdyni zgłoszono 4 listy wyborcze // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 6, s. 13