Niniejszym podaję do wiadomości, iż z dniem 1 bm. przejąłem na własność RESTAURACJĘ – BAR “CRISTAL” Gdynia, ul. Abrahama 18, tel. 26-90 Polecając się łaskawym względem P. T. Publiczności pozostaje z poważaniem Fr. Orczykowski

Niniejszym podaję do wiadomości, iż z dniem 1 bm. przejąłem na własność RESTAURACJĘ - BAR  "CRISTAL" Gdynia, ul. Abrahama 18, tel. 26-90   Polecając się łaskawym względem P. T. Publiczności pozostaje z poważaniem   Fr. Orczykowski