TOW. PRZEMYSŁU RYBNEGO BLOOMFIELD’S Sp. Akc. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 2