Nowe statki Żeglugi Polskiej // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1935, nr 1, s. 32

Nowe statki Żeglugi Polskiej // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1935, nr 1, s. 32