Nowe władze Związku Strzeleckiego w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 116, s. 7

Nowe władze Związku Strzeleckiego