Nowy bank w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 24

Nowy bank w Gdyni