Nowy napad bandycki na pociąg towarowy pod Gdynią // ABC. – 1931, nr 174, s. 1