Nowy polski statek handlowy // Dzień Dobry. – 1938, nr 123, s. 4