Nowy statek rybacki // Wiadomości Porty Gdyńskiego. – 1937, nr 12, s. 16

Nowy statek rybacki // Wiadomości Porty Gdyńskiego. - 1937, nr 12, s. 16