O Gdynię // Gazeta Warszawska. – 1920, nr 119, s. 4