W obronie Puszczykowa // Kurjer Poznański. – 1924, nr 175, s. 4