Objazd propagandowy Reprezentacyjnej Orkiestry Marynarki Wojennej // Latarnia Morska. – 1934, nr 17, s. 7

Objazd propagandowy Reprezentacyjnej Orkiestry Marynarki Wojennej // Latarnia Morska. - 1934, nr 17, s. 7