Przygotowania do żeglugi przybrzeżnej // Latarnia Morska. – 1934, nr 17, s. 6

Budowa drogi // Latarnia Morska. - 1934, nr 17, s. 5