Obniżenie przewoźnego dla smoły wywożonej przez Gdynię i Gdańsk // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 12

Obniżenie przewoźnego dla smoły wywożonej przez Gdynię i GdańskPonowne wprowadzenie zniżonej taryfy związkowej dla przewozu siarki z Czechosłowacji przez Gdynię i Gdańsk // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s.7Obniżenie przewoźnego dla smoły wywożonej przez Gdynię i GdańskPonowne wprowadzenie zniżonej taryfy związkowej dla przewozu siarki z Czechosłowacji przez Gdynię i Gdańsk // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 12