Ponowne wprowadzenie zniżonej taryfy związkowej dla przewozu siarki z Czechosłowacji przez Gdynię i Gdańsk // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 7

Ponowne wprowadzenie zniżonej taryfy związkowej dla przewozu siarki z Czechosłowacji przez Gdynię i Gdańsk // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 7